Verschelling Assurantiën V.O.F.: a New Friend of RIBs ONLY

Meet Verschelling Insurances @ RIBs ONLY - Home of the Rigid Inflatable Boat

Flemish – Dutch

Wat iedere RIBber nodig heeft, is een verzekeraar die weet wat RIBs zijn en wat we ermee kunnen doen. Met veel plezier introduceer ik je een nieuwe ‘Friend of RIBs ONLY’, nl. Verschelling Assurantiën. Graag laat ik het bedrijf zichzelf voorstellen aan jou. Wil je meer weten, contacteer Marc via de coördinaten hieronder.

Wij zijn een tussenpersoon gespecialiseerd in beroeps- en pleziervaartverzekeringen.

Sinds twee jaar zijn we ook sterk gegroeid in het verzekeren van  RHIB’s. Naast particulier gebruik, verzekeren wij ook RHIB’s die gebruikt worden voor onder andere passagiersvaart, offshore en rescue. In de markt van RHIB’s heeft Verschelling inmiddels veel expertise opgebouwd, waardoor we onze klanten optimaal kunnen adviseren over de juiste verzekering en dekkingen.

Vanuit onze Nederlandse vestiging bedienen wij onze klanten in Nederland, België en Duitsland.

Verschelling Assurantiën V.O.F.
KVK 74945920
Openingstijden kantoor: maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur.
Telefonisch 24/7 bereikbaar.
Tel.: + 31 (0)113 296510
Mobiel: + 31 (0)6 14035176
E-mail: marc@verschelling.nl
Website: https://verschelling.nl/

English

What every RIBber needs is an insurer who knows what RIBs are and what we can do with them. It is with great pleasure that I introduce you a new ‘Friend of RIBs ONLY’, namely Verschelling Assurantiën. The company presents itself to you. If you want to know more, contact Marc via the coordinates below. All RIBbing activities and the RIB from our npo Boating for Autisme will be insured by this company.

We are an intermediary specialized in professional and pleasure boat insurance.
 
Since two years we have also grown strongly in insuring RHIBs. In addition to private use, we also insure RHIBs that are used for, among other things, passenger shipping, offshore and rescue. Verschelling has now gained a great deal of expertise in the RHIBs market, so that we can optimally advise our customers about the right insurance and coverage.

From our Dutch location we serve our customers in The Netherlands, Belgium and Germany.

Verschelling Assurantiën V.O.F.
Chamber of Commerce 74945920
Office opening hours: Monday to Friday from 8.30 am to 5 pm.
Available by phone 24/7.
Tel .: + 31 (0) 113 296510
Mobile: + 31 (0) 6 14035176
Email: marc@verschelling.nl
Website: https://verschelling.nl/

Share your thoughts...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.